Spolkového Zákona Č. -FZ o štátnej registrácii nehnuteľností a jej transakcieNehnuteľného majetku podlieha štátnej registrácii v súlade s týmto Spolkového Zákona sú pozemky, kolíka, rodinných gabčíkovo a ostatné jednotky sa nachádza na pozemku a neoddeliteľne spojené, ako sú panelové stavby, stavby, ubytovanie a priestory, lesy a viacročných plantáže, condominiums, podnikov a majetku komplexy. Tento Spolkový Zákon obsahuje šesť Kapitoly skladá z tridsať-tri články.

-) sa ustanovujú všeobecné ustanovenia.

Druhá kapitola (umenie

-)zriaďuje Ministerskej Vyhlášky Č. týkajúce sa overenia Federálneho Špeciálny Program (FSC) postupného rozvoja systému štátnej registrácii nehnuteľností a jej transakcie. Ministerská Vyhláška Č. týkajúce sa overenia Nariadenia na udržanie Spoločného štátu registra nehnuteľný majetok a jeho operácie.

Objednávacie Č

Federálnej Služby, Registrácie potvrdzujúci forme abstraktu záznamu z katastra nehnuteľností, ktoré potvrdzujú práva k pozemku.

Federálny Zákon Č

-FZ o zmenách a dodatkoch k články sedem a osem Spolkový Zákon o štátnej registrácii nehnuteľností a jej transakcie.

Federálny Zákon Č

-FZ týkajúce sa zmeny a doplnenia Článkov, osemnásť a dvadsať sedem Spolkového Zákona Č. -FZ o štátnej registrácii nehnuteľností a jej transakcie.

Federálny Zákon Č

-FZ zavedenie zmeny a dodatky k Federálnej Zákona Č. -FZ o štátnej registrácii nehnuteľností a jej transakcie.

Federálny Zákon Č

-FZ o zmenách a dodatkoch k článku dvadsať-štyri Federálny Zákon o štátnej registrácii nehnuteľností a jej transakcie.

Federálny Zákon Č

-FZ ktorým sa mení a dopĺňa Pôdy Kód, Federálny Zákon Č. -FZ o štátnej registrácii nehnuteľností a jej transakcie a o zrušení niektorých legislatívnych aktov.

Federálny Zákon Č

-FZ ktorým sa mení a dopĺňa Spolkového Zákona Č. -FZ o štátnej registrácii nehnuteľností a jej transakcie.

Federálny Zákon Č

-FZ ktorým sa mení a dopĺňa Spolkového Zákona Č. -FZ o štátnej registrácii nehnuteľností a jej transakcie.

Federálny Zákon Č

-FZ ktorým sa mení a dopĺňa Spolkového Zákona Č. -FZ o štátnej registrácii nehnuteľností a jej transakcie