ÚZEMNÉ ROZDELENIE RUSKEJ FEDERÁCIE ruskej Federácie tvoria predmetovRuskej Federácie tvoria predmety: dvadsiatich dvoch republík, deväť krais (územia), štyridsať šesť oblasts (provincie), tri federálne mestá, jedna autonómna oblasť, štyri autonómny (samosprávnych okresov).

Ruská Federácia je rozdelené na útvary obecnej kombinácia štátnej a miestnej správy, ktoré vykonávajú štátne a miestne vlády. Federálna Vláda sa skladá z troch zložiek: legislatívne (najvyšší orgán, ktorý bol dvojkomorový Federálneho Zhromaždenia Ruska, skladajúci sa zo Štátnej Dumy (dolnej komory) a Rady Federácie (horná komora), výkonnej moci a súdnictva.

Vláda ruskej Federácie na čele s Predsedom je najvyšší orgán výkonnej zložky

Federálneho predmetov majú miestnej, regionálnej zákonodarných a výkonných orgánov.

Guvernéri sú chief executive v podriadených subjektov Federácie