Všetci advokáti v Rusku! Najväčší právnik portálu.


ÚZEMNÉ ROZDELENIE RUSKEJ FEDERÁCIE ruskej Federácie tvoria predmetov


Ruskej Federácie tvoria predmety: dvadsiatich dvoch republík, deväť krais (územia), štyridsať šesť oblasts (provincie), tri federálne mestá, jedna autonómna oblasť, štyri autonómny (samosprávnych okresov). Ruská Federácia je rozdelené na útvary obecnej kombinácia štátnej a miestnej správy, ktoré vykonávajú štátne a miestne vládyFederálna Vláda sa skladá z troch zložiek: legislatívne (najvyšší orgán, ktorý bol dvojkomorový Federálneho Zhromaždenia Ruska, skladajúci sa zo Štátnej Dumy (dolnej komory) a Rady Federácie (horná komora), výkonnej moci a súdnictva. Vláda ruskej Federácie na čele s Predsedom je najvyšší orgán výkonnej zložky Federálneho predmetov majú miestnej, regionálnej zákonodarných a výkonných orgánov. Guvernéri sú chief executive v podriadených subjektov Federácie.