Všetci advokáti v Rusku! Najväčší právnik portálu.


Vnútroštátne Duševného Vlastníctva databázy Registry nastavené v Rusku


CMS bola podpora mnohých našich klientov v rýchlo sa rozvíjajúcich a náročné ruskej ekonomiky od roku Zaregistrované v Registri môže preukázať existenciu autorského práva alebo súvisiacich práv v prípade sporov Tiež, e-monitoring riešenia a e-upozornenia na porušenie autorských práv by sa mali znížiť náklady na detekciu pre držiteľov právTieto porušenia monitoring znamená, by tiež mala umožniť medzinárodné spoločnosti s registrované ochranné známky identifikovať webové lokality, ktoré používajú identifikačné prostriedky, nelegálne alebo predávajú falšované alebo"sivý"tovar. Keď vlastníka a správcu Registra je komerčné organizácie, orgány verejnej správy, vrátane Federálnej Služby pre Duševné Vlastníctvo (Rospatent), podporili myšlienku a účel vytvorenia databázy Registry a stali sa jeho partnerov. To znamená, že držiteľov práv sa môžu spoľahnúť na verejnosti stav databázy Registry a jeho použitie informácií, ako je vhodné dôkazy pred orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi v prípade sporov. Register je tiež očakáva, že budú konať ako komunikačný kanál medzi zainteresovanými stranami Tých, ktorí chcú získať práva na registrované duševného vlastníctva objekty môžu kontaktovať autor rightholder alebo ich zástupca prostredníctvom databázy Registry. Na držiteľov práv, budú mať príležitosť verejne definovať zásady, ktoré upravujú používanie svojho duševného vlastníctva tretích strán. Na Registrys operácie by mali pozitívne ovplyvniť budúcnosť duševného vlastníctva trhu Držiteľov práv, ktorí používajú registrované duševného vlastníctva v Rusku sú odporúča: realizovať navrhované mechanizmy v ich monitorovací systém na zistenie porušenia ich výhradných práv na Internete.